Edesga

estudos sociais e de mercado

Sobre nós

Dende 2006 Os teus proxectos son os nosos proxectos

Somos persoas que queremos saber, aprender e transmitir coñecemento. A actitude do noso equipo técnico e da nosa rede de campo permítenos levar a cabo esta curiosidade, achegándonos á realidade desde diferentes enfoques.
Z

Calidade

Colaboración

Cercanía

1

Coñecemento e investigación

A investigación xera coñecemento e o coñecemento estimúlanos a investigar de novo. En EDESGA estamos implicados en todo este proceso tanto a través da nosa propia investigación e asesoramento técnico como da nosa participación en proxectos públicos (universidades, administración pública…) e privados (empresas, ONG…) de calidade. Podemos participar da túa idea axudándote a responder ás preguntas que se presentan en cada unha das súas etapas:
Que queremos saber? Como podemos sabelo?
Como recollemos os datos que necesitamos?
Como traballamos cos datos? Que significa toda a información recollida?

2

Desenvolvemento e sociedade

Estamos orientados a proxectos centrados no territorio e na mellora da calidade de vida da súa poboación. Xa sexas unha administración pública ou unha entidade privada, queremos colaborar abordando a túa idea desde diferentes ángulos.

 • Estudos, plans e accións integrais para diferentes colectivos: infancia, xuventude, poboación inmigrante, con diversidade funcional…
 • Campañas e guías de difusión ou sensibilización
 • Plans de dinamización e promoción turística e comercial
 • Detección de necesidades de formación e emprego
 • Estudos do territorio e das infraestruturas

3

Igualdade

Como empresa decidimos facer unha importante aposta polos proxectos relacionados coa equidade entre mulleres e homes e coa loita contra a violencia de xénero, xa que cremos firmemente na súa importancia para conseguir unha sociedade máis xusta.
Si ti tamén o compartes a nosa idea, quizais poidamos encaixar o que buscas:

 • Plans de igualdade de oportunidades
 • Protocolos de actuación contra a violencia de xénero
 • Guías ou campañas e xornadas de sensibilización
 • Actividades de coeducación

4

Marca e comunicación

Saber o que pensan os teus clientes de ti e dos teus produtos é fundamental para anticipar e adaptarse ás súas necesidades. Queremos axudarche a conseguilo e para iso poñémonos no teu sitio e facemos as túas preguntas: Funcionará o novo produto? Que imaxe transmite a marca? Que opinan os clientes?
Ofrecémosche unha vista detallada de todo o que queres saber:

 • Hábitos e actitudes do consumidor, proceso de compra, estudos de motivación…
 • Atributos da marca, estudos de notoriedade, probas previas e posteriores á publicidade
 • Proba de produtos, calidade do servizo e seguimento posvenda, benchmarking

5

Formación

Esa formación continua é fundamental para o desenvolvemento do teu proxecto non o imos descubrir agora. O que si queremos é transmitirvos a nosa ilusión por aprender e ensinar. Ofrecémosche formación en calquera das nosas áreas de traballo e realizamos avaliacións de accións formativas. Algúns dos nosos cursos especializados son:

 • Técnicas de investigación social: deseño e aplicación de enquisas, traballo cualitativo, análise multivariante, etc.
 • Formación técnica en igualdade de oportunidades
 • Elaboración de: plans de igualdade, plans de acollida e integración da poboación inmigrante, etc.

Destacamos pola nosa

Rede de campo e metodoloxía
Contamos cunha ampla rede de campo que nos permite desenvolver proxectos con flexibilidade e eficiencia.

Os nosos colaboradores teñen experiencia e formación especializada, o que garante a calidade dos nosos estudos cuantitativos e cualitativos.

cuantitativoscualitativos

Ferramentas e estudos cuantitativos

Enquisas presenciais e telefónicas

Hall-test

Creación e depuración de bases de datos

Análise estatística multivariante

Data mining

Ferramentas e estudos cualitativos

Entrevistas en profundidade e Focus Group

Mistery shopping

Dinámicas Participativas (IAP)

Análise e transcrición de contidos

Análise de rede

Edesga

Máis de 15 anos de experiencia

Enquisas realizadas

Entrevistas e grupos

Mistery Shopper

Horas de transcricións

Accións formativas

Os nosos clientes

Queremos aprender dos nosos clientes, pero sobre todo, queremos facilitarlles o traballo. Adaptámonos ás túas necesidades e expectativas, ofrecéndoche toda a nosa experiencia e coñecemento.

Admin. Públicas

Universidades

Outras entidades